Bursa'nın ilçeleri

bursa-haritasiNiLÜFER

Bursa`nın merkez ilçesidir. 1987 yılında Bursa, Büyükşehir statüsüne girince, üç merkez ilçeye ayrılmıştır. Çekirge`nin batısındaki bölge Nilüfer olarak anılmıştır.
 
YILDIRIM

Bursa`nın doğusunda merkez ilçesidir. Osmangazi ile Yıldırım ilçeleri arasında sınır Gökdere`dir. 1987 yılında, Bursa Büyükşehir olunca kurulmuş olan ilçedir.

 
OSMANGAZİ

Bursa merkez ilçesidir. 1987 yılında, Bursa Büyükşehir olunca kurulmuştur. Yıldırım ve Nilüfer ilçeleri arasında, Bursa`nın en büyük ilçesidir. Gökdere ile Çekirge arasındadır.

 
BÜYÜKORHAN

Bugün ilçe merkezi olan şehrin 1574 yılından sonraki yıllarda kurulduğu bilinir. Adranos kazası hakkında geniş bilgi veren son devir kaynaklarından Hüdavendigâr vilayeti salnamelerine bakıldığında Orhan-ı Kebir adına burada rastlanır.

 
GEMLİK

Gemlik, Bursa`nın 32 km. kuzeybatısında, Marmara Denizi`nin en sakin ve adını verdiği körfezin kıyısında İ.Ö. 12. yüzyılda kurulur ve Osmanlı imparatorluğu`nun ikinci hükümdarı Orhan Bey zamanında Türk topraklarına katılır. Padişah I. Murad zamanında deniz kuvvetlerine savaş gemisi yapan tersanelerin bulunduğu bir yer olması nedeni ile, önce Gemilik adını alır, daha sonra bu isim değişikliğe uğrayarak Gemlik haline gelir.

 
GÜRSU

Gürsu düz bir ovada yer alır ve Susığırlık adıyla, 15. yüzyıldan önce kurulmuş eski bir yerleşim yeridir. 1 Mart 1930 yılında Susığırlık Belediyesi adıyla belediye teşkilatı kurulur,1931 yılında ise Gürsu adını alır. Ekim 1991 tarihinde kuruluş işlemlerini tamamlayarak ilçe olarak hizmete başlar.

 
HARMANCIK
 
Eski adı Çardı olarak bilinen Harmancık’ın tarihi, ilçeden çıkan para ve heykelciklere göre,Bizans ve Roma dönemlerine kadar gider. 1987 yılında ilçe statüsüne kavuşan Harmancık, Bursa`ya 96 km. uzaklıkta, Uludağ`ın güneyindeki yüksek yaylalar arasında yer alır.
 
 
İNEGÖL
 
Marmara Bölgesi’nde Bursa iline bağlı ilçe olan İnegöl`de yerleşimin ne zaman başladığı bilinmemekle birlikte şehirde bulunan höyükte yapılan kazılarda İ.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan kalıntılara rastlanılır. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılar tarafından işgal edilen ilçe 6 Eylül 1922 tarihinde kurtarılır. İnegöl`ün adı,Bizans döneminde taşımış olduğu Angelakoma isminden gelir.
 
 
İZNİK
 
Güney Marmara Bölgesi’nde kendi adını verdiği gölün doğusunda kurulan ve turistik bir ilçe
olan İznik`in bağlı bulunduğu Bursa iline uzaklığı 85 km`dir. İznik ilk önce İ.Ö. 7. yüzyılda Helikore adıyla Traklar tarafından kurulur. İ.Ö. 316`da Makedonya Kralı Büyük İskender`in kumandanlarından Antigonos tarafından yeniden kurulduğunda ise,Antigonia adını alır. Daha sonra Lysimakhos İznik`i alır ve ardından güzel eşi Nikaia`nın adını verir. Hıristiyanlığın ilk amentüsü, 325 yılında İznik`te toplanan ilk konsülde belirlenir.787 yılında İznik`te toplanan 7. Konsül’de İkona kırıcılar konusu tartışılır.
 
 
KARACABEY
 
Karacabey, Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara bölümünde,Bursa - Çanakkale ve Bursa-Balıkesir-İzmir karayollarının kavşak noktasında yer alır. Osmanlılarca bölgenin fethinden sonra buralara Türk aileleri yerleşir ve “Karaca Ailesi” şehrin yönetimini elin alır.
 
 
KELES
 
Keles, Ege Bölgesi`nin İç Batı Anadolu bölümünün kuzeyinde yer alır. İlçe Uludağ-Eğrigöz dağları arasında uzanan geniş platoyu yaran Kocasu çayının bir kolu olan Keles deresinin vadisinde kurulur.Keles`in tarihi oldukça eskilere dayanır. Kesin bir tarih vermek mümkün değilse de 12. veya 13.yüzyıllarda kurulduğu söylenebilir. Süleyman şah idaresinde Moğol istilasından kaçarak Anadolu`ya göç eden Türk boyları o zamanki Selçuklu imparatoru I.Alaattin Keykubat`ın izni ile uç beyliği olarak Karacadağ yöresine yerleşirler.
Daha sonra Osmanlı Beyliği’nin genişlemesi sonucu Keles ve yöresindeki yaylalar yazlık olarak kullanılmaya başlanır. 1860-1915 yılları arasında kadısı, serdarı ve belediyesi olan kasaba, 1931 yılında nahiye ve nihayet 1953 yılında tekrar ilçe olur.
 
 
KESTEL

Denizden yüksekliği 124 m. Olan ilçe, ılıman iklim kuşağı içerisinde bulunur. Yüzölçümü 374 km2`dir. Doğu Roma imparatorluğu`nun sınır kalesi olması nedeni ile Latin dilinde Kalecik anlamına gelen Kastel ismi, kalenin 1306 yılında Osmanlılar tarafından alınması ile Kestel olarak değişir.

 
MUDANYA
 
Marmara Bölgesi’nde 28-29 boylam, 40-41 enlemleri arasında bulunur. Doğusunda Gemlik, batısında Karacabey ilçeleri, güneyinde Bursa, kuzeyinde Gemlik Körfezi yer alır. Mudanya`nın tarihi İ.Ö. 7. yüzyıla kadar dayanır.Arkeolojik araştırmalar sonucunda, yaklaşık olarak bu yüzyılda ıyon’lu kolonistlerden Kolofonlular tarafından Mirleia adıyla kurulduğu anlaşılır. Daha sonra Apamia da işgale uğrar ve sonra-
dan imar edilerek Montania adını alır.
 
MUSTAFAKEMALPAŞA
 
Bursa`nın batısında, merkeze 77 km. uzaklıktadır. Kuzeyden Uluabat Gölü, Karacabey ve Ni-
lüfer, doğudan Orhaneli ve Büyükorhan, güneyden ise Balıkesir ile çevrilidir. Antik dönemde, kent yakınlarındaki Melde Bayırı`nda Miletopolis adlı bir kent vardı. Miletopolis İ.Ö. 4. yüzyılda kurulur. Eski adı Kirmasti`dir.1336 yılında Orhan Bey tarafından Osmanlıların eline geçer.
 
ORHANELİ
 
İlçe tarihinin, Roma imparatoru Hadrianus`la başladığı sanılır.1325 yılında Bizans egemenliğinden Osmanlı egemenliğine geçen ilçenin 1911 yılına kadar Atranos olan adı 1934 yılında TBMM kararı ile Orhaneli olarak değiştirilir.
 
ORHANGAZİ
 
Orhangazi ilçesi, Marmara Bölgesi`nin doğusunda, Gemlik Körfezi ile İznik Gölü çevresinde kurulur. Ilıpınar Höyük kazılarına göre ülkemizin en eski yerleşim alanlarından biri olan Orhangazi`nin tarihi İ. Ö. 5200’e kadar gider. Roma döneminde Basilinopolis olarak anılan Orhangazi,Osmanlı sultanı Orhan Gazi tarafından 1330`lu yıllarda fethedilir.
 
 
YENİŞEHİR
 
Yenişehir ilçesi kendi ismini taşıyan ovanın doğuya yakın orta kısmında kurulur. Yenişehir`in bilinen tarihi 14. yüzyıla kadar uzanır. Osmanlı’nın beylikten devlet düzenine geçtiği yıllarda
Köprühisar ve Yarhisar`ın zaptından sonra Yenişehir Ovası`nı topraklarına katan Osman Bey,
gazilerine bu bölgeyi kılıç hakkı olarak verir.

Bu web sayfasında HTML5 ve CSS3 kullanılmıştır. | Copyright © 2012 FATİH TOPAL