Yıldırım I.Beyazid

Yıldırım (I.) Bayezid (1389-1403)

Sultan I. Murad ile Gülçiçek Hatun’un oğlu olan Yıldırım Bayezid; şehzadeliğinde Sultanönü/Eskişehir ve Germiyan/Kütahya bölgelerini yönetti. 1389 yılında sultan oldu. Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı Sultan Hatun ile siyasi bir evlilik yaptı. Anadolu’daki birçok beyliğin Osmanlıların eline geçmesini sağladı. Rumeli’de Haçlılar ile 1396 yılında Niğbolu Savaşı’nı yaptı ve kazandı.Arkalarına Timur’u alan Anadolu Beylikleri Sultan’a kafa tutunca Yıldırım Bayezid, Anadolu Beylikleri’ni kışkırtan Timur ile savaşı gerekli gördü.

28 Temmuz 1402 tarihinde Ankara yakınlarında yapılan savaşı, beyliklerin desteği ile Timur kazandı. Bu savaşta Timur’a tutsak olan Bayezid’in kendini zehirleyerek intihar ettiği iddia edilir(1403). Naaşı, Yıldırım Külliyesi’ndeki kendi adına yaptırılan türbesine defnedilmiştir.“Yıldırım” lakabını alan Bayezid, Bursa’da çok sayıda güzel yapılar yaptırarak Bursa’nın, devrinin en görkemli kenti konumuna gelmesini sağladı. Bursa’da Ulucami ile, Yıldırım semtindeki külliyesi içinde cami, hamam ile medrese yaptırdı. Ancak onun Bursa’daki en önemli yapıtı Darüşşifa adını taşıyan Osmanlı Devleti’nin ilk hastanesidir. Bugünkü Bursa Çarşısı’nın temelini oluşturan Bedesten de,Yıldırım Bayezid döneminde yapılmıştır.

Bu web sayfasında HTML5 ve CSS3 kullanılmıştır. | Copyright © 2012 FATİH TOPAL