Evrenin Sırrı Bursa Ulu Cami'de!

Dünyanın haberi yokken biz minbere işlemişiz!

Bursa'da, güneş sisteminin tasvir edildiği Ulucami'nin tarihi minberi çok şaşırtıyor. Cami ziyaretçi akınına uğruyor.

Güneş ve etrafında dönen gezegenlerin gerçek uzaklıklarına göre işlendiği tarihi minber, bugün dahi bilim dünyasının görevini net tespit edemediği çift yıldızlar hakkında da ip uçları veriyor. Yüzlerce parça ahşabın çivi kullanılmadan bir araya getirilmesiyle oluşturulan minber göz kamaştırıyor.

TAM 230 YIL ÖNCE...

Ulucami'nin minberi, Galileo'nin "Dünya dönüyor" dediği için engizisyon mahkemesince idam mahkum edildiği tarihten tam 230 yıl önce yapıldı. Minberdeki güneş sisteminin planını, Osmanlı'nın ilk şeyhülislamı büyük İslam alimi Molla Fenari Hazretlerinin tasvir edip ustaya verdiği tahmin ediliyor. Bursa'da kendi adını taşıyan semtte medfun bulunan Molla Fenari hazretlerinin el yazması bir astronomi kitabının İngiltere'de olduğu biliniyor.

İpek Şehri Bursa

İpek Yolu güzergâhının Anadolu’daki son duraklarından ve önemli merkezlerinden olan Bursa’nın adı ipek ve ipekçilikle özdeşleşmiş bir kent olarak bilinir. “İpek”, “İpekçilik” terimleri, Bursa’nın adını, yeşilini, güzelliğini yüzyıllardır kervanlarla dünyanın bir ucuna taşımış değerlerin başında yer alır.

Günümüzde ikincil bir uğraş haline gelen ipekböcekçiliği ve ipekli üretimi bir zamanlar Bursa’nın en önemli üretim alanını oluşturuyordu. İpekçiliğin ilk aşaması olan ipekböcekçiliğinin geçmişi çok eskilere dayanır. Anavatanı Çin olan ipekböcekçiliği, MÖ 552’de Bizans’a gizlice getirilen ipekböceği tohumları ile Marmara kıyılarında yayılmaya başlamıştı.

Osmanlılar bu faaliyeti geliştirerek sürdürmüşlerdir. Sanayi devrimi ile Avrupa ülkelerinde, ipeğe göre çok daha ucuz ve kitlesel boyutlarda üretilen başka dokumalar ipekli kumaşların yerini almıştır. Cumhuriyet dönemindeki tüm çabalara karşın ipekböcekçiliği hiçbir zaman eski düzeyine gelememiştir. Bursa, tarihin hemen her döneminde önemli bir ticaret kenti olmuştur.

Arap Şükrü Sokağı Bursa

Bursa’nın Çiçek Pasajı olan Arap Şükrü Sokağı kentin en gözde eğlence mekânıdır. Bu sokağın tarihi, biraz da Bursa’nın tarihidir. Bursa’nın Osmanlılar tarafından fethinin ardından, Orhan Gazi tarafından kale surlarının hemen dibinde yer alan bu mahalleye Musevilerin yerleşmesine izin verir ve ardından bu mahallede sinagog da yapılır. İspanya’dan sürülen Yahudiler 1492 yılında II. Beyazid tarafından bu sokağa yerleştirilir.

İlk Medrese İlk Üniversite

Osmanlı’nın ilk medresesi 1335 yılında Sultan Orhan Gazi tarafından İznik’te kurulmuştur.Tarihçi Neşri’ye göre bu medrese, Ayasofya Kilisesi’nin yakınlarında var olduğu bilinen eski bir manastırdan dönüştürülmüştür. İlk müderrisi de Mevlana Davud-i Kayseri’dir. Günümüze ulaşmayan bu tarihi Medrese’nin, Yeşil Camii yanında kurulduğu veya Medrese (Üniversite)’nin ilk Rektörü olan Mevlana Davut Kayseri’nin mezarının bulunduğu yerde olduğu tahmin edilmektedir. Medrese’nin ilk müderrisine dönemin en yüksek ücreti sayılan günlük 30 akçe maaşın veriliyor olması Osmanlı’nın eğitime verdiği önemi göstermesi bakımından dikkate değerdir.

İlk Şadırvanlı Mescit

Osmanlı’nın ilk şadırvanlı mescidi 1490 yılında Sultan Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmıştır. Tarihi Koza Han’ın avlusunun orta kısmında yer alan şadırvan üstüne yapılan mescit tümüyle kesme taştan yapılmış olup, günümüzde de aynı işlevini sürdürmektedir.

Zeki Müren'i anıyoruz

Bodrum Antik Tiyatro’da 24 Eylül 2013 Salı günü saat 21:00’de Zeki Müren’i anma konseri düzenlecenek. Etkinlikte Zeki Müren'in sesinden dinlediğimiz unutulmayan şarkıları eşliğinde müzikseverlere güzel bir gece yaşatılacak.

Zeki Müren’in tüm mal varlığını bağışladığı, başarılı ve ihtiyaç sahibi Türk gençlerine eğitim imkânı sağlayan TEV ile şehit ve gazi çocuklarına, yakınlarına destek veren TSK Mehmetçik Vakfı ve Bodrum Kaymakamlığının her yıl düzenlediği anma konseri, 24 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek.

Bu yıl ilk kez Zeki Müren’in çocukluğundan itibaren tüm hayatını belgeleyen fotoğrafları da Bodrum Kale Kafe’de 17 Eylül’den itibaren sergileniyor. Sergi iki haftaboyunca sanatçının sevenlerine açık olacak. Her yıl olduğu gibi tüm Sanat Güneşi hayranları bu yıl da “Hatıralarda Zeki Müren’’ konserini ücretsiz izleyebilecekler.

Bursa Sağlık Müzesi

Sağlık Ocağı ve Kanser Araştırma Merkezi’nin faaliyet gösterdiği Muradiye Medresesi’nin koridorlarında, camekânlar içinde sergilenen doktorların kullandığı eski tıp alet ve gereçlerinden ibaret olan bu küçük müze, henüz tam anlamıyla bir müze görünümünde değildir.Konusuyla ilgili Türkiye’deki iki müzeden biri olan Sağlık Müzesi’nin bulunduğu Muradiye Medresesi ise görülmeğe değer mimari yapıdır. XV. yüzyılın ilk yarısında Sultan II. Murad tarafından yaptırılan bu eğitim merkezinde avlu çevresinde sıralanmış, dershane ve yatakhane olarak kullanılmış olan 16 oda yer almaktadır.

Göçmen Şehri Bursa

Bursa, göçlerle kurulmuş bir kenttir. Bursa´ya tarih süreç içinde çok çeşitli göç akınları olmuştu. Bu göçler sırasında çok çeşitli yerlerden, çok çeşitli ulus ve topluluklar yerleşmiştir.

Türklerden önce Bursa´da yaşayan Tyni´ler bile, Trakya´dan bu güzel beldeye göç etmişti. Daha sonra da Türkler, Orta Asya Bozkırlarından kopup gelmişlerdir Bursa´ya. Oğuzların Kayı, Eğdir, Boğdüz ve Alkaevli boyları göçtü. Bu arada, Kütahya´da bulunan Ermeniler, ardından da Yahudiler yerleşmiştir Bursa´ya.

15. yüzyılın başından itibaren ise, Celali kalkışması sırasında, Anadolu´nun çeşitli bölgelerinden kaçanlar Bursa´ya yerleşmiştir. Bu göçler öylesine çok olmuştur ki, 1530-1573 yılları arasında Bursa´da nüfus iki katına çıkmıştır.

Bu web sayfasında HTML5 ve CSS3 kullanılmıştır. | Copyright © 2012 FATİH TOPAL